Informació de contacte

Genial Solutions s.l. es una empresa que es dedica a la distribució i comercialització de tots els productes especialitzats, destinats a la pràctica dels esports d'hoquei patins, hoquei línia, hoquei gel, hoquei gespa i patinatge artístic.

Genial Solutions s.l. està formada per professionals altament qualificats, amants d'aquests esports des de fa molts anys, essent un dels seus principals objectius el desenvolupament, la investigació i el disseny de tots els articles esportius destinats a aquestes especialitats.

Tanmateix, Genial Solutions s.l. té com a prioritat la promoció i la difusió d'aquests esports i per aconseguir-ho es troba en contacte directe amb les Entitats responsables del funcionament esportiu per a col·laborar amb elles en allò que sigui possible i necessari, estant sempre disponibles a estudiar noves idees i projectes que afavoreixin al col·lectiu de practicants.

Genial Solutions s.l.
Telèfon +34 933 006 406
Fax +34 933 006 406
Correu electrònic info@genialsolutions.net